Сирма Данова

литературна критика

Литературен клуб | публикуване | литературна критика

 

         Сирма Данова е родена през 1984 г. Завършила е Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура Литературознание в същия университет. През 2016 г. получава наградата за дебют на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ за книгата си „Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“. Носителка е и на наградите „Боян Пенев“ и „Южна пролет“ Доктор е по българска литература. Работи като главен асистент в катедра „Българска литература“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Умира на 22 октомври 2023 г.

 

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]