Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Пчела

 

Цочо Бояджиев

 

 

Ще ни събуди същата пчела в Копривщица.
Ще е невероятно, че я има
след толкова безбройно много дни,
но ще е същата... Ще я познаем по
неповторимия й тембър, вплетен
във многогласната симфония на утрото.

 

Тогава няма да са нужни никакви
специални оправдания за моето
присъствие във тази светла стая,
освен това, че искам да целуна
затворените ти очи,
сънливке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. септември 2003 г.
Публикация в кн. „Пастир на думи“, Цочо Бояджиев, 2000 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]