Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Псалм

 

(фрагмент)

 

Цочо Бояджиев

 

 

Душата ми е мъртва. Защото любовта
бе силна като смърт, а няма повече
любов в душата ми.

 

Но тялото по навик става сутрин,
тътрузи чехли, тананика
под душа, дъвче нещо в кухнята,
обажда се по телефона, търси,
захвърлените снощи ключове,
пътува, среща се, говори, носи, сяда
на масата с приятели, докато вечер
се свие на кълбо в леглото,
опитвайки със формата си да обгърне
отсъстващата ми
(безсмъртна - вярвах някога)
душа...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Пастир на думи“, Цочо Бояджиев, 2000 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]