Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Тринайсет

 

Илко Димитров

 

 

Разумът е на върха на черепа, а сърцето трябва да е
на нивото на гърдите, това е небесното му положение.
От там, на кука закачен за Слънцето-влекач
човекът крачи през безкрая. Разумът разгребва
каквото иде срещу него с изпънати напред ръце,
не задържа в шепи, а отхвърля настрани.
Понякога човекът пада, но влекачът го издърпва -
сърцето няма да остави
човека там, където то не е желало.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]