Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Дванайсет

 

Илко Димитров

 

 

птица съм
с оцъклени очи в кафез
от цъфнали треви и избуяли клони заключен
сред рукнали потоци от пчели и стрелкащи се птици
в кафеза на устата ти в която
бухнали до бяло облаци влетяват
и като агънца се търкат в гласните ти струни
птица съм
с оцъклен мозък
обезвремен безполов и безкраен
като кол в земята се забивам отзад
земята в мене влиза и тека
безпаметно се мятам разширявам се
до светлия си център
на пеещи талази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]