Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Четири

 

Илко Димитров

 

 

Свещеникът в малката църква в подножието на
полегатите хълмове
се движи из нея, сякаш се намира едновременно
във всички църкви на Земята.
Той изисква сега да се изговарят, както подобава,
„Амин“ и „Аллелуйя“. Свещеникът е дете,
което говори като всички деца,
когато обясняват за любимия си призрак
или се защитават, несправедливо обвинени.
А Бог се е качил на въртележката от птичи гласове
и се върти с очи по каменни спирали,
изсечени над дървената порта. Слънцето вдига сватба,
затова горят стърнищата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]