Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Три

 

Илко Димитров

 

 

Пейзажът е завършен. Налице са всички
необходими орнаменти, а през тях минава
нишката на общността.
Ето -
напрегнати са хълмовете с нужната енергия,
по тях пътеките извиват с премерено усърдие,
а потоците са там, където
нуждите на Слънцето са заявени.
Стадо кози пресича пладнето
и раздвижва синьото на въздуха.
Някъде из хълмовете се чуват
удари от брадва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]