Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Четири

 

Илко Димитров

 

 

Гледайки се
            тленен с едното,
докато се взираш
            с другото в света,
не виждаш
            с двете си очи
как облакът става перест,
за да се щурне по стената гущерче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]