Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Осем

 

Илко Димитров

 

 

подскача в небето между сградите
подскача слънцето в небето между сградите
подскача като балон и всеки миг ще пукне
с оглушителен гръм света около него

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]