Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Седем

 

Илко Димитров

 

 

Хълмовете ме коват. Поставят ме върху скалата легнал
и с два сухи клона ме разцепват.
Изваждат слънчевия сплит, насипват го обилно с магма
и с тежки удари го сплескват,
за да добие форма на поднос.
След това го връщат под ребрата и с една лиана
и с черупка мидена зашиват тялото така,
че шевът не личи.
Подносът не дава сърцето да се срине в краката,
когато полети надолу след последния екстаз -
наистина, не може неговата струя
все в горно положение да го държи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]