Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Шест

 

Илко Димитров

 

 

               Само стремежът остава.
Неуязвимо е единствено безличното усилие,
което не търси светлина, но се стреми към нея,
не чака плодовете на пределните си напъни,
но се освобождава от товара,
за да се пресъздаде наново.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]