Елизабет Бишъп

поезия

Литературен клуб | съдържание | публикуване

 

 

Неверникът

 

Елизабет Бишъп

 

Превод от английски: Димитър Кенаров

 

 

                           Той спи на върха на мачта.
                                                               Бънян*

 

 

 

Той спи на върха на мачта
с плътно затворени очи.
Платната под него се стелят
като спален чаршаф,
срещу нощния вятър той лежи гологлав.

 

Заспал го пренесоха там,
сгушен на златно кълбо
върху мачтата;
или в утробата на златна птица
той влезе самичък.

 

„Стоя върху мраморни стълбове -
каза облакът. - Непоклатим съм.
Виждаш ли стълбовете ми насред морето?“
Уверен в личното си мнение,
той се взира във водните стълбове на своето
отражение.

 

Една чайка с крила под крилата на облака
отбеляза, че въздухът
е „като мрамор“. Той каза: „Там горе
аз се извисявам в лазура,
крилата от мрамор са разперени на моята кула.“

 

Но той спи на върха на своята мачта,
стиснал плътно очи.
Чайката влезе в съня му
и го чу да бълнува: „Не трябва да падам.
Обсипаното със звезди море желае само едно.
То е твърдо като диамант; и смъртоносно“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

* Джон Бънян (1628-1688). Английски религиозен писател,
автор на алегоричния роман „Пътешественикът“ (бел. прев.)

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 20 май 2020 г.
Публикация в кн. „Крузо в Англия“, Елизабет Бишъп, пр. Димитър Кенаров, Изд. „Стигмати“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]