Гергана Пожарски

проза

Литературен клуб | азбучен каталог | публикуване

 

 

Гергана Пожарски

         Гергана Пожарски е родена в гр. Плевен. Учи философия, културология и социална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. Публикува поезия, критика и разкази в периодични издания, между които „Литературен Вестник“, „Литературен форум“, „Аудитория“, „Сега“. Била е редактор на приложението „Книжен свят“ на в. „Литературен форум“. Интересите й са свързани с философията на езика и философската херменевтика, като засягат теорията на разбирането и най-вече символното съпоставяне на различни класове семантични системи, осъществявано в акта на осмисляне. През последните години усърдно работи за подобряване на качеството на живот на децата без родители и на младежите, отрасли в социални домове. Насочва вниманието си върху психологическото и социално консултиране, с цел преодоляване на травмата от изоставянето. Един от създателите и първи управител на Защитено жилище „Заедно“ в с. Гурмазово за младежи, лишени от родителски грижи.

 

 

   Из „Чекмедже за единични неща“:

    

    

  • Чекмедже за единични неща
  • Изчадие
  • Ангел на горния етаж
  •  

   Корица на книгата

            Думи за книгата:

    

            Убеден съм, че сборникът с разкази на Гергана Пожарски „Чекмедже за единични неща” представлява един от най-ярките образци на характерното за нашата литература великолепно разказваческо умение. Нейните разкази носят в себе си стихията на днешния ни живот във всичките му характеристики, с всичките му метастази, което превръща прозата й не просто в описател, но и в анализатор на онова, което се случва с българския homo sapiens през последните години на преход и криза. Разказите на Гергана Пожарски са истински, в това няма съмнение. И в същото време – струват ни се някак странни, особени, някак призрачни чак. Нещо като неслучваемост, която се е случила; несъстояемост, която се е състояла; нереализуемост, която се е реализирала. Приличат на сюрреалистични платна... Защото между нейните страници ще се срещнем с разказвач от ранга на най-големите български повествователи, а самата книга – убеден съм – ще се превърне в един от белетристичните жалонни образци за развитието на българската литература днес. (Митко Новков)

    

    

    

    

   Книгата „Чекмедже за единични неща“ на Гергана Пожарски излиза с марката на ИЗДАТЕЛСТВО „ЕРГО“ и ще се разпространява в добрите книжарници след 20-ти септември.

    

    

   Гергана Пожарски

    

   Чекмедже за единични неща
   Разкази

    

   Изданието е спечелило конкурс на Министерство на културата!

    

   ИЗДАТЕЛСТВО „ЕРГО”
   София, 2011
   Художник Ина Бъчварова
   ISBN 978-954-8689-11-3
   Цена 14,00 лв.

    

    

   ---

    

    

   * Публикацията е предоставена от ИЗДАТЕЛСТВО „ЕРГО“!

    

    

    

    

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]