Веселина Славова

философска критика

Литературен клуб | философия | азбучен каталог

 

 

Веселина Славова

         Доц. д-р Веселина Славова е възпитаник на Френската езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ в гр. Варна. В последствие завършва специалност „Философия“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1997 г. През 2009 г. защитава докторската си дисертация на тема "Феноменологичният дискурс за тялото във философската антропология" към катедра "Философия" на СУ "Св. Климент Охридски". Понастоящем работи в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна и води дисциплините "Медицинска етика и деонтология" и "Философия". Интересите й са в областта на съвременната френска философия (в частност философията на Еманюел Левинас), етика и биоетиката.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]